Инфо: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

MTA

PDF Print E-mail

MTA

Производител: ( Angelus / Brasil / )

103.00 лв.
 • МТА – ANGELUS e специален цимент за лечение на ендодонтски усложнения. Предлага се в сив и бял цвят. Състои се от няколко минерални оксида. Изгражда се от фини хидрофилни частици.
 •  СЪСТАВ: SiO2, K2O, Al2O3, Na2O, Fe2O3, SO3, CaO, Bi2O3, MgO  и неразтворими остатъци от CaO, KSO4, NaSO4 и кристалинна силика.
 •  Важни качества:
 • Втвърдяване: Когато се смеси с вода в началото формира гел и скоро след това се втвърдява в рамките на 10 – 15 минути.
 • Време за втвърдяване: Втвърдяването започва 10 минути след забъркването и завършва след 15 минута. Не е нужно да се чака пълното втвърдяване, за да продължите с поставяне на подложка и с последващите лечебни мероприятия.
 • Рентгеноконтрастност: По-добра от тази на дентина и коста и близка до тази на гутаперчата. Позволява проследяване на рентгенография.
 • Концентрация на водородни йони / pH/: Високо алкален ( pH). Предотвратява бактериалния растеж и има дълготраен бактерициден потенциал.
 • Устойчивост на натиск: 44.2 МРа след 28 дни, много приемлива като се има предвид, че местата за приложение не са предложени на директно натоварване.
 • Разтворимост: Не показва значима разтворимост в контакт с влага.
 • Запечатващи свойства: При ин витро тестове показва много ниско проникване на багрилото между цимента и дентина. Тъй като молекулите на багрилото са по-малки от бактериите, при практическо приложение бактериалната инфилтрация в зоната на контакта между цимента и дентина е силно редуцирана.
 • Прилепчивост: Циментът има много добра адхезия към дентина и това го прави устойчив на дислокационни сили.

 

 • Индикация за употреба: Директно покритие на пулпата. При пултомия. За апексгенеза при постоянни зъби с незавършено кореново развитие. За апексфикация на зъб с незавършено развитие на корена и некротизирала пулпа. Перфорации на фуркацията на многокоренови зъби. Ретроградно запълване на кореновия канал при апикална остеотомия. При вътрешна резорбция на стената на зъбния корен. При странична перфорация на кореновия канал /хирургично лечение с пряк достъп/.

 

 • Репаративният цимент има няколко предимства в сравнение с амалгамата и цинков-евгенолов цимент:
 1. 1.        Прекрасни запечатващи свойства – предотвратява бактериалната миграция и навлизането на тъканни течности в кореновия канал;
 2. 2.        Биологически затваря кореновия канал или перфорация на бифуркация, като стимулира перирадикуларно формиране на нов цимент;
 3. 3.        Стимулира формирането на „дентилов мост”, когато се използува за директно покритие на пулпата;
 4. 4.        За разлика от другите цименти, които изискват абсолютно суха повърхност преди нанасянето им, МТА – ANGELUS е индициран за приложение и върху влажни повърхности без да губи качествата си и способността си за втвърдяване/ перфорациите на бифуркацията, ретроградивно запълване при апикална остеотомия/.

 

Методи на приложение:

 • Забъркване на репаративния цимент: За средно голяма порция се забърква  върху стерилна стъклена плочка една равна лъжичка прах и една капка дестилирана вода в продължение на 30 секунди. Забърканата смес трябва да стане хомогенна и да прилича на „мокър пясък”. Поставяте така забърканата смес с помоща на стерилен амалгамоносач или друг подходящ инструмент в избраната зона на приложение и щопфате леко, ако е нужно. Изисква се повече сръчност за приложениена цимента предвид различната му консистенция в сравнение с останалите цименти. /стоматологът трябва „да се научи” да го пренася и да го поставя/.
 • Директна покриване на пулпата:  Поставяте локална анестезия. Почиствате кариозната маса. Почиствате оформения кавитет с натриев хипохлорит. Подсушавате със стерилно памучно тупферче. Забърквате репаративния цимент. Покривате откритата пулпа с репаративен цимент без силен натиск. Покривате цимента с подложка по избор – фосфат цимент, глас-йономер или композитен цимент. Поставяте окончателната обтурация от амалгама или композит. Проверявате виталитета на пулпата периодично на всеки 3 месеца.
 • Приложение при пулпотомия или апексгенеза /незавършено кореново развитие/: Поставяте  локална анестезия. Осигурявате добър достъп до пулпната камера и промивате с физиологичен разтвор. Контролирате кървенето с кислородна вода подавана от спринцовка без натиск върху пулпните тъкани. Подсушавате много внимателно без натиск със стерилно памучно тупферче. Забърквате цимента и го поставяте с възможност най-малък натиск върху пулпата със стерилен амалгамоносач или друг подходящ инструмент. С много лек натиск със стерилно памучно тупферче и затваряте с цимента така, че да покрие изцяло пулпата. Поставяте върху цимента ново стерилно тупферче и затваряте с временна заплънка. Проследявате виталитета на пулпата или завършването на развитието на корена на всеки 3 месеца. По нататък процедирате според обстоятелствата – завършвате лечението с поставяне на подложка и обтурация или провеждате кореново лечение.
 • Апексификация – стимулиране на формирането на минерализирана бариера в зоната на апекса на постоянен зъб с незавършено кореново развитие и некротизирала пулпа.
 •   Първо посещение: Поставяне на локална анестезия. Оформяне на достъп до пулпната камера и обработка на канала /каналите/ на зъба. Запълването на обработения и почистен канал с разтвор на калциево-хидроксиден препарат разтворен в дестилирана вода за една седмица.
 •   Второ посещение: Почистването на калциево-хидроксидния препарат с обилна промивка на канала с натриев хипохлорит. Подсушаване на канала с хартиени щифтове. Забъркване на репаративния цимент. Запълване на горните 3 – 4 мм от канала с цимент посредством щопване на цимента с подходящ достатъчно тънък инструмент /например: тънкия край на амалгамов щопфер/ . Поставяне във входа на кореновия канал леко навлажнено с дестилирана вода памучно тупферче и временна заплънка върху него за 24 часа.
 •   Трето посещение: Назначава се най-малко 24 часа след второто посещение. Премахва се временната заплънка и памучното тупферче. Запълва се кореновия канал с коренопълнежна паста или се прави кондензация с гутаперчови  щифтове. При използуване само на коренопълнежна паста окончателната обтурация се поставя след 24 часа.
 • Приложение при перфорация на бифуркацията на многокоренови зъби: Поставя се локална анестезия. Изолира се работното поле. Промива се обилно с натриев хипохлорит зоната на перфорацията. Обработват се и се запълват кореновите канали на зъба. Поставя се временна вложка за 25 часа, за да се втвърди кореновия пълнеж, като се внимава да не остава паста в зоната на перфорацията. Поставя се върху зоната на перфорация тупферче напоено леко със спирт. Поставя се временна заплънка. На следващият ден се отстранява временната вложка и тупферчето и се почиства излишната част от коренопълнежната паста във входа на каналите и около перфорацията. Промиват се с кислородна вода и спирт, подсушават се със стерилни памучни тупферчета пулпната камера  и зоната на перфорацията. Забърква се цимента и се нанася върху перфорацията с подходящ инструмент. Поставя се подлажка и временна заплънка. Проследявате на рентгенография зъба в следващите 3 месеца и ако няма оплаквания поставете окончателната обтурация. Проследявате зъба на рентгенография всеки 6 месеца в продължение на 2 години.
 • Лечение на перфорация на корена с хирургична интервенция: Индицирано е когато лечението през самия коренов канал  е неуспешно.
 • Оперативна техника: Отпрепарирайте ламбо, за да локализирате мястото на перфорация на корена /фиг.7/ . Направете кавитет с подходяща форма в областа на перфорацията така, че да се получи добра ретенция на цимента след апликацията му /фиг.8/ . Спрете локалното къвенето и подсушете колкото е възможно със стерилна марля. Смесете и поставете върху перфорацията цимента със стерилен  щопфер за амалгама /Фиг.9/. Отстранете излешното количества цимент с малка кюрета или екскаватор /не мокрете цимента сега/ . Адаптирайте оперативното ламбо обратно и зашийте оперативната рана. Направете веднага контролна рентгенография и след това отново на всеки 3-6 месеца през следващите 2 години.
 • Ретроградно запълване при апикална остеотомия: Индицирано при неуспешно лечение през кореновия канал и/ или когато не е възможна адекватна обработка на канала с терапевтичен достъп.
 • Оперативна техника: Отпрепарирайте  ламбо и отнемете, ако е нужно от коста, за да стигнете до апекса на зъба/Фиг. 1/. Отрежете 2-3 мм от кореновия връх/Фиг. 2/ . Направете Клас 1 кавитет в апекса на зъба. Спрете локалното кървене и подсушете със стерилна марля. Разбъркайте цимента и го поставете в направения кавитет с помоща на стерилен амалгамоносач или щопфер /Фиг.3/ . Отстранете излишъка от цимента с малка кюрета или екскаватор /не мокрете цимента сега/ . Адаптирайте обратно ламбо и зашийте оперативната рана. Направете веднага контрална рентгенография и след това отнава на всеки 3-6 месеца през следващите 2 години.

ВАЖНО: Преди адаптирането на ламбото обратно, кръвта от съседната кост и периостеум трябва да покрие изцяло цимента. Контактът с кръвта ускорява втвърдяването на цимента.

 • Кутия за 7 апликации съдържа:

-          шишенце с прах 1 грам;

-          шишенце с дестилирана вода 3 мл;

-          пластмасова лъжичка.

 

 

Количество:

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.

Продукти

Вход за потребители

Търсене в Продукти


JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

Изпрати "количката" на приятел

Вашата количка е празна

Посетители: 2
Потребители: 0
 
Онлайн: 2
 27 Ноември 2015

Условия за ползване

Използвайки интернет страницата на МБ Консулт 2000, вие се съгласявате с условията за поверителност на МБ Консулт 2000. Ако не сте съгласни с тях, моля, не използвайте нашата интернет страница. Запазваме си правото да променяме изцяло или частично, добавяме или премахваме по наше усмотрение, части от тези условия по всяко време. Моля, проверявайте редовно тази страница за промени. Продължавайки да използвате нашата интернет страница след направените промени на тези условия, Вие автоматично се съгласявате с тях.